Video Thầy Thích Trí Thuyên sav 2019-05

Imprimer

1) CԔ”ƒƒ”ƒƒƒ”ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒNG ĐỨC ĂN CHAY tại chua Tịnh Độ, Kremlin Bicetre2) NGŨ PHÚC LÂM MÔN tại Kagyu Samye Dzon - London3) PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ tại tự viện Thiện Hoa - Đức quốc4) NHÂN QUẢ tại Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges5) HIẾU HẠNH tại chùa Tịnh Độ, Kremlin Bicêtre6) 2015 - KHӃƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ“A TU XUẤT GIA GIEO DUYʃƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒŠN Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges7) 2015 (05/09) - LỄ VU LAN tại chùƒa LINH PHONG - Thụy Sỹ8) KINH TAM BẢO Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges9) KINH CHÂN HẠNH PHÚC tại chùa LINH SƠN - Reims10) Cԃƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ”NG ĐỨC CỦA NGƯỜI XUẤT GIA tại Phật học viện LINH SƠN - Vitry11) GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges  1/5GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges  2/5GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges  3/5GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges  4/5ƒ‚GIỚI LUẬT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges  5/5
12) LỊCH SỬ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN VÀ ĐÀI LOAN tại Anh quốc13)  KINH PHẠM VÕNG tại Phật học viện LINH SƠN - Vitry14) CONTEMPLATION DU VIDE DES 5 AGREGATS tại chùƒa LINH SƠN - BruxellesTRỰC CHỈ CHÂN TÂM KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT (chùa Từ Ân, 294 rue de Bajolet, 74800 St Pierre en Faucigny - FRANCE) 1/2TRỰC CHỈ CHÂN TÂM KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT (chùa Từ Ân, 294 rue de Bajolet, 74800 St Pierre en Faucigny - FRANCE) 2/216) PHẬT THÀNH ĐẠO17) 10 ĐẠI NGUYỆN PHỔ HIỀN BỒ TÁT18) HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM19) KINH PHỔ MÔN - chùa Linh Sơn London -20) ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN  PL 2561 - 201721) TẤT CẢ CÁC PHÁP ĐỀU LÀ PHẬT PHÁP22) NIỆM PHẬT KINH HÀƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ€NH23) TƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÃƒƒƒƒƒƒƒƒƒM PHƯƠNG PHÁƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒP T̓ƒCH THIỆN24) ĐẠI LỄ VU LAN PL 2561 - 2017
25) Ý NGHĨA LỄ VU LAN PL 2561 - 201726) HƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÃƒƒƒƒƒƒƒƒƒ€ƒƒNH HƯƠNG ẤN ĐỘ NEPAL - 201727) 2017 - KHÓA XUẤT GIA GIEO DUYʃƒƒŠN tại Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges28)Quê hương mù xuân 201829) Đại Lễ Kỷ Niệm Phật Đản 201830) Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 201831) Tu Xuất Gia Gieo Duyên 201832) 8 điều để vượt qua khổ đau33) Lợi í­ch của sự xuất gia34)


35)36)