dsc09445.jpg
Business Joomla Templates

2016 - Chương trình Sinh hoạt

PDF Imprimer Envoyer
THÔNG TIN - Tùng Lâm Limoges

Chương trình sinh hoạt tại

Tùng Lâm Linh-Sơn 2016

Số Ngày Khóa Lễ

1

14/02/2016 Tết Nguyên Đán 2016

2

21/02 Rằm Thượng Nguyên / Cơm Tết Niên

06/03 Lễ Công Cộng và huân tu
 4 26,27,28/03 Huân tu (Pháp ngữ)
03/04 Lễ Công Cộng và huân tu
11/04 – 19/04 Huân tu (Pháp ngữ)
01/05 Lễ Công Cộng và huân tu
14,15,16/05 Huân tu (Pháp ngữ)
22/05 Đại Lễ Phật Đản Pl.2560
10  05/06 Lễ Công Cộng và huân tu
11  12/06 Cơm xã hội tại TLLS
12  15,16,17,18/06 Pháp hội Di Đà (ĐĐ. Hạnh Giới)
13  19/06 - 25/06 Pháp hội Địa Tạng (TT. Trí Thoát)
14  03/07 Lễ Công Cộng và huân tu
15  10/07 – 20/07 Xuất Gia Gieo Duyên
16  22,23,24/07 Vía Quán Thế Âm
17  07/08 Lễ Công Cộng và huân tu
18  14/08 Đại Lễ Vu Lan
19  20/08 – 27/08 Khóa Thiền (TT. Trí Siêu)
20  04/09 Lễ Công Cộng và huân tu
21  02/10 Lễ Công Cộng và huân tu
22  21,22,23/10 Vía Quán Thế Âm-Pháp hội Đại Bi
23  30/10 Giỗ cố Trụ Trì Thích Trí Tu
24  06/11 Lễ Công Cộng và huân tu
25  11,12,13/11 Huân tu (Pháp ngữ)
26  04/12 Lễ Công Cộng và huân tu
27  23,24,25/12 Pháp hội Di Đà
28  08/01/2017 Lễ Công Cộng và huân tu
29  29/01/2017 Tết Nguyên Đán 2017

 

 

CALENDRIER 2016

DES CEREMONIES ET GRANDES FETES

TUNG LAM LINH SON LIMOGES

No. Date Cérémonies

1

14/02/2016 Cérémonie Nouvel An Vietnamien 2016
21/02 Cérémonie publique / Repas Nouvel An
06/03 Cérémonie publique avec un jour de retraite
26,27,28/03 Courte Retrait (français)
03/04 Cérémonie publique avec un jour de retraite
11/04 – 19/04 IRMA XI (français)
01/05 Cérémonie publique avec un jour de retraite
14,15,16/05 Courte retreat (français)
22/05

Fête du Vesak BC.2560

(Commémoration de la naissance du Bouddha Sakyamuni)

10  05/06 Cérémonie publique avec un jour de retraite
11  12/06 Repas social avec cérémonie publique
12  15,16,17,18/06 Retraite Amitabha (Vietnamien)
13  19/06  -  25/06 Retraite Ksitigartha (Matrice de la Terre)
14  03/07 Cérémonie publique avec un jour de retraite
15  10/07 - 20/07 Sramanera Retraite (Vietnamien)
16  22,23,24/07

Retraite Avalokites’vara

(Commémoration du Grand Saint Avalokites’vara Maha Bodhisattva)

17  07/08 Cérémonie publique avec un jour de retraite
18  14/08 Fête d’Ullambana (Fête de la Piéte Filiale)
19  20/08 – 27/08 Retrait Méditation (Vietnamien)
20  04/09 Cérémonie publique avec un jour de retraite
21  02/10 Cérémonie publique avec un jour de retraite
22  21,22,23/10 Retraite Avalokites’vara
23  30/10 Cérémonie publique
24  11,12,13/11 Courte retreat (français)
25  06/11 Cérémonie publique avec un jour de retraite
26  04/12 Cérémonie publique avec un jour de retraite
27  23,24,25/12 Retraite Amitabha (Vietnamien)
28  08/01/2017 Cérémonie publique avec un jour de retraite
29  29/01/2017 Cérémonie Nouvel An Vietnamien 2017
 
Designed by Business wordpress themes and freepoker.