img-3371.jpg
Business Joomla Templates

Video Phật sự

PDF Imprimer Envoyer
VIDEO - Phật sự

.


4) XUÂN ẤT MÙI 2015 tại Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges


 

 


3) Hình ảnh ĐỊA TẠNG BỒ TÁT, Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges


 


2) LỄ AN VỊ PHẬT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN tại Phật học viện Linh Sơn - Vitry sur Seine


 


1)  LỄ KỴ GIỖ 10 NĂM Hòa Thượng thượng Huyền hạ Vi  tại Tùng Lâm Linh Sơn


 

 
Designed by Business wordpress themes and freepoker.