dsc09445.jpg
Business Joomla Templates

2015 - Hủy bỏ Bữa cơm Xã họi ngày 10/05

PDF Imprimer Envoyer
THÔNG TIN - Tùng Lâm Limoges


Thông Báo


 

Hủy Bỏ Bữa Cơm Xã Hội ngày 10/05/2015

Chúng tôi xin trân trọng thông báo bữa cơm Xã Hội dự định tổ chức

 tại Tự Viện Linh Sơn vào ngày 10/05/2015 sẽ hủy bỏ

vì chùa có đại tang của đức đệ nhị Tăng Thống GHPGLSTG.

Quý vị nào đã mua vé ủng hộ bữa cơm XH,

xin liên lạc người phát hành vé để hoàn tiền lại.

Xin trân trọng cảm niệm công đức ủng hộ của quý vị.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Thay mặt Ban Tổ Chức

TK. Thích Trí Thuyên

 
Designed by Business wordpress themes and freepoker.