dsc_0023.jpg
Business Joomla Templates

Tự viện Linh Sơn JOINVILLE

PDF Imprimer Envoyer

alt

Tự viện Linh Sơn
9 ave. Jean Jaurès
94340 Joinville-le-Pont, France

Tél: 01.48.83.75.47.   -   RER A : Joinville le pont

.


Để tiện việc phục vụ quý Phật tử, xin vui lòng liên lạc khi cần thiết :

  •  Ban Tri khách :
  •  Ban Tri khách người Pháp :
  •  Ban Hương Đăng :
  •  Ban Hộ Trì Tam Bảo :
  •  Ban Từ Thiện Xã Hội :
  •  Ban Văn Hóa & Hoằng Pháp :
  •  Thư ký (đặc trách nguyệt liễm) :
 
Designed by Business wordpress themes and freepoker.