img-3374.jpg
Business Joomla Templates

GIÁO CHỈ TẤN PHONG - 06/2022

PDF Imprimer Envoyer
THÔNG TIN - Tự viện Joinville

GIÁO CHỈ TẤN PHONG - 06/2022

1- SỐ 00117/VP/VTT/GCTP : Thuong toa THICH TRI DAO - Ty-kheo THICH LINH CHIEU - Ty-kheo THICH HUU NGUYEN

2- SỐ 00118/VP/VTT/GCTP :Cac ty kheo Ni sau đây: Thich Nu LINH THONG  -- Thich Nu LINH CHON-

3- SỐ 00119/VP/VTT/GCTP : Cac ty kheo Ni sau đây: Thich Nu LINH ĐANG -Thich Nu LINH TRUC - Thich Nu KHONG THANH - Thich Nu TRI NIEM - Thich Nu LINH BICH - Thich Nu LINH AN

4- SỐ 00120/VP/VTT/GCTP : Cac ty kheo Ni sau đây: Thich Nu TRI NGUYEN -Thich Nu TRI TANH - Thich Nu LINH LIÊN - Thich Nu LINH NGHIA - Thich Nu LINH HOA- Thich Nu LINH VAN

5- SỐ 00121/VP/VTT/GCTP : Cac Tỳ kheo sau đây: THICH LINH TIEN - THICH LINH TÂN - THICH LINH ĐẠT

 
Designed by Business wordpress themes and freepoker.