img-3279.jpg
Business Joomla Templates
PDF Imprimer Envoyer

1) CÔNG ĐỨC ĂN CHAY tại chùa Tịnh Độ, Kremlin Bicetre
2) NGŨ PHÚC LÂM MÔN tại Kagyu Samye Dzon - London
3) PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ tại tự viện Thiện Hoa - Đức quốc
4) NHÂN QUẢ tại Tung Lam Linh Sơn - Limoges
5) HIẾU HẠNH tại chùa Tịnh Độ, Kremlin Bicetre
6)2015 - KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges
7) 2015 (05/09) - LỄ VU LAN tại chua LINH PHONG - Thụy Sỹ
8) KINH TAM BẢO - Limoges9) KINH CHƠN HẠNH PHÚC tại chua LINH SƠN - Reims
10) CÔNG ĐỨC CỦA NGƯỜI XUẤT GIA tại Phật học viện LINH SƠN - Vitry


 
Designed by Business wordpress themes and freepoker.