img-3282.jpg
Business Joomla Templates
PDF Imprimer Envoyer

VIDEO tập 01 đến 10 :

1) CÔNG ĐỨC ĂN CHAY tại chùa Tịnh Độ, Kremlin Bicetre
2) NGŨ PHÚC LÂM MÔN tại Kagyu Samye Dzon - London
3) PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ tại tự viện Thiện Hoa - Đức quốc
4) NHÂN QUẢ tại Tung Lam Linh Sơn - Limoges
5) HIẾU HẠNH tại chùa Tịnh Độ, Kremlin Bicetre
6)2015 - KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN Tùng Lâm Linh Sơn - Limoges
7) 2015 (05/09) - LỄ VU LAN tại chua LINH PHONG - Thụy Sỹ
8) KINH TAM BẢO - Limoges
9) KINH CHƠN HẠNH PHÚC tại chua LINH SƠN - Reims
10) CÔNG ĐỨC CỦA NGƯỜI XUẤT GIA tại Phật học viện LINH SƠN - Vitry

VIDEO tập 11 đến 20 :

VIDEO tập 21 đến 30 :

VIDEO tập 31 đến 40 :

VIDEO tập 41 đến 50 :

41- Công phu khuya, Cúng ngọ...
41- Công phu khuya, Cúng ngọ...

42- Lễ nghinh tân xuân Tân Sửu 2021
43- Chùa Tùng Lâm Linh Sơn, Limoges
44- Bổn phận của Phật tử tại gia
45- Tứ nhiếp pháp

 
Designed by Business wordpress themes and freepoker.